Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verkoop en verhuur BBQVERHUURGRONINGEN.NL

0.0 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met BBQVERHUURGRONINGEN.NL aangegane huur en koopovereenkomsten. BBQVERHUURGRONINGEN.NL is een geregistreerd handelsnaam van Slagerij Het Herenhuis VOF. KVK: 64667669.

0.1 Offertes en bestellingen
Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgaaf van redenen door verhuurder en/of huurder worden ingetrokken. Uiterlijk 3 werkdagen voor gewenste levering door verhuurder/verkoper dient huurder/koper hiertoe opdracht te hebben verstrekt aan bbqverhuurgroningen.nl ,welke door bbqverhuurgroningen.nl schriftelijk zal worden bevestigd alvorens definitief te worden.

0.2 Eventuele wijzigingen in geplaatste opdrachten kunnen tot uiterlijk de werkdag voorafgaande aan de overeengekomen dag van levering tot 12.00 uur worden doorgegeven.

0.3 Annulering
Bij annulering door huurder/koper van de afgesloten overeenkomst kan bbqverhuurgroningen.nl de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
0% van de totaal prijs, indien wordt geannuleerd 4 of meer werkdagen voor overeengekomen leverdatum.
50% van de totaal prijs indien wordt geannuleerd vanaf 3 werkdagen voor de overeengekomen leverdatum.
100% van de totaal prijs, indien wordt geannuleerd op de dag van de overeengekomen leverdatum.


1.0 Verhuur

1.1Prijzen
De door bbqverhuurgroningen.nl gehanteerde verhuurprijzen gelden, tenzij anders aangegeven voor 1 dag, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele transport en schoonmaakkosten. Indien goederen langer dan 1 dag worden gehuurd, geldt vanaf dag 2 een speciaal tarief (op aanvraag).

1.2Afgifte verhuurgoederen

1.2.1 Bij de afgifte van verhuurgoederen dient de huurder zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs. Wanneer de huurder zich niet kan legitimeren of wanneer de identiteit afwijkt van die op de overeenkomst, heeft bbqverhuurgroningen.nl het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

1.2.2De huurgoederen worden door bbqverhuurgroningen.nl schoon en gebruiksklaar geleverd. Voor gebruik is eventueel opwrijven of poleren voldoende. Huurder dient huurgoederen in gelijke staat te retourneren als dat deze ontvangen zijn. Met andere woorden, schoon droog en zonder vervuiling of beschadigingen anders dan reeds aanwezig bij ontvangst.

1.2.3 Op het moment van levering dienen de goederen door huurder te worden gecontroleerd. Eventuele klachten van huurder dienen terstond aan verhuurder kenbaar te worden gemaakt.
De goederen zullen bij terugkomst door verhuurder worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele gebreken/beschadigingen. De bevindingen van verhuurder zijn in deze bindend.

1.2.4 Borg
Bbqverhuurgroningen.nl heeft het recht een borgsom te vragen wanneer zij hier aanleiding toe ziet. Bij weigering tot betaling van de gevraagde borgsom heeft bbqverhuurgroningen.nl het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

1.3. Schoonmaak(kosten)
Bij ontvangst dienen de gehuurde goederen door huurder geïnspecteerd te worden en eventueel reeds aanwezige beschadigingen of vervuiling gemeld aan bbqverhuurgroningen,nl. Indien huurgoederen reeds bij afgifte beschadigd of vervuild blijken zal indien noodzakelijk actie worden ondernomen door bbqverhuurgroningen.nl.
Indien de huurgoederen vuil of onvoldoende gereinigd retour komen zullen door bbqverhuurgroningen.nl schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Tafellinnen dient ongewassen, doch wel droog en ontdaan van etens- en andere resten geretourneerd te worden.
Bij sommige verhuurgoederen is de schoonmaak optioneel tegen meerprijs bij te bestellen, wordt hier gebruik van gemaakt dan mogen deze specifieke goederen vuil doch ontdaan van de grofste vervuiling retour gebracht worden.

1.4.Aansprakelijkheid, beschadiging en diefstal

1.4.1 Aansprakelijkheid huurder
Na ontvangst van de huurgoederen (zowel indien door bbqverhuurgroningen.nl afgeleverd als zelf door huurder afgehaald en vervoerd) is huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging hiervan.
Ingeval van diefstal, vermissing of beschadiging zullen door bbqverhuurgroningen.nl bovenop de huurkosten tevens kosten voor vervanging van de betreffende goederen aan huurder in rekening worden gebracht.

1.4.2 Aansprakelijkheid bbqverhuurgroningen.nl.
Bbqverhuurgroningen.nl is niet aansprakelijk indien de goederen door overmacht niet / niet tijdig aan huurder ter beschikking kunnen worden gesteld.

1.4.2 Bbqverhuurgroningen.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ontstaan aan goederen of personen door of tijdens het gebruik, transport of opslag van verhuurgoederen door huurder.

1.5 Transport
Voor het bezorgen en/of retour halen van de gehuurde goederen kunnen transportkosten in rekening worden gebracht, gebaseerd op afstand, laad- en lostijd. Deze kosten worden altijd voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst kenbaar gemaakt.
Bbqverhuurgroningen.nl is slechts verplicht te bezorgen na dat dit in overleg tussen beide partijen is overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
Het tijdstip van levering/retourhalen wordt in overleg tussen bbqverhuurgroningen.nl en huurder vastgesteld. Indien er geen overeenstemming bereikt wordt tussen bbqverhuurgroningen.nl en huurder betreffende tijdstip van levering of retourhalen hebben beide partijen het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.
Gehuurde goederen worden afgeleverd op de begane grond van de door huurder opgegeven bestemming. Huurder dient zorg te dragen voor een goed bereikbare laad- en losplaats voor de goederen. Indien mocht blijken - ter beoordeling van bbqverhuurgroningen.nl- dat de opgegeven bestemming ongeschikt is om de goederen te leveren, heeft bbqverhuurgroningen.nl het recht de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. In dit geval zal naast de reeds door verhuurder gemaakte kosten tevens een bedrag aan schadevergoeding wegens winstderving in rekening worden gebracht bij huurder.

De goederen dienen op dezelfde wijze als waarop ze zijn afgeleverd klaar te staan om opgehaald te worden. Ingeval door bbqverhuurgroningen.nl extra kosten moeten worden gemaakt welke zijn terug te voeren op niet nagekomen afspraken door huurder zullen deze eveneens door verhuurder aan huurder in rekening worden gebracht.

2.0 Verkoop

2.1Prijzen
De door bbqverhuurgroningen.nl gehanteerde verkoopprijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele transportkosten.
Bbqverhuurgroningen.nl kan ten alle tijden de vermelde prijzen aanpassen. De prijzen zoals vermeld op het moment van totstandkoming van de verkoopovereenkomst zijn bindend. Typ, druk en zetfouten voorbehouden.

2.2 Levering

2.2.1Levering geschied op overeengekomen moment in de vorm van bezorging of afhalen.
Indien bbqverhuurgroningen.nl de verkoopovereenkomst niet na kan komen zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden aan koper.

2.2.2 bbqverhuurgroningen.nl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige vorm van schade veroorzaakt door het niet of niet op tijd kunnen leveren van bestelde goederen.

2.2.3 Bbqverhuurgroningen.nl levert de goederen op een juiste en hygiënische wijze. Dat wil zeggen juist verpakt en onder de juiste temperatuur.

2.2.3 Vanaf moment van bezorging of afhalen is koper verantwoordelijk voor het op de juiste manier opslaan, vervoeren en verwerken van de geleverde goederen. Koper diens zichzelf op de hoogte te hebben gebracht van het op de juiste manier vervoeren, opslaan en verwerken van de geleverde goederen. Bbqverhuurgroningen.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige vorm schade aan personen of goederen door het niet juist vervoeren, opslaan of verwerken van de geleverde producten door koper.

2.3 Natuurlijke Afwijkingen
Aangeboden producten zijn voor een groot deel natuurproducten. Kleine afwijkingen in vorm, gewicht, kleur en structuur mogen hierdoor als normaal worden beschouwd. De genoemde gewichten zijn daarvoor ook slechts schattingen. Bij afwijkingen in gewicht groter dan 5% en nadelig voor koper heeft koper recht op een evenredige restitutie van de aanschafprijs, dan wel op het kosteloze ontbinding van de verkoopovereenkomst.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2024 BBQVERHUURGRONINGEN.NL | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel